EN +93 700 44 44 78 info@dsawco.org

اولین جلسه گروه دادخواهی برای تطبیق پلان

به اساس پلان کاری پروژه مشارکت مدنی و به ادامه برنامه های اموزش مدنی و گفتمان های اجتماعی موسسه انکشاف و حمایت از زنان و کودکان افغان به تاریخ 29 اگست سال 2018 جلسه گروه دادخواهی را  برگذار کردند در این جلسه 5 تن به نماینده گی از ولسوالی گلدره ،پغمان ، ناحیه 13 که اعضای گروه داد خواهی گروپ مشکلات خدمات شهری بودند اشتراک کردند در نخست هدف از تشکیل این گروه برای اشتراک کننده ها توضع داده شد و بعد شرکت کننده ها روی راه های حل برای مشکلات خدمات شهری که در گفتمان اجتماعی در سطح ولایت انتخاب شده بود بحث کردن و پلان کاری را برای پیگیری این مشکلات تهیه دادند . به اساس این پلان قرار شد برای حل مشکل کمبود آب اشامیدنی در ولسوالی ها با میعین وزارت انکشاف و دهات و برای حل مشکل کمبود آب در کابل مخصوصل ناحیه 13 با مسولین ریاست ابرسانی دیدار صورت گیرد و این مشکل طی یک عریضه به انها یاد اوری شود

.

همچنان برای حل مشکل خراب بودن سرک ها و نبود جای مناسب برای کثافات و نبود وسایل کافی برای انتقال کثافات با مسولین شاروالی و ریاست تنظیف شاروالی ملاقات و از انها خواسته شود که در این قسمت با گروه داد خواهی همکاری نمایند.

در پایان اعضای گروه داد خواهی تعهد سپردن که برای حل این مشکلات پیگیری های جدی را انجام خواهد داد تا اینکه نتیجه نهایی را بدست بیاورند

  •    تلفن: 00 93 700 44 44 78
  •    ایمیل: info@dsawco.org
  •    آدرس:House #7- 1st St-BMC Alley- Karte 4- Kabul- Afghanistan

تیم ما