EN +93 700 44 44 78 info@dsawco.org

برنامه تعلیمات مدنی و آموزش رای دهندگان در قریه مسجد بالا ولسوالی گلدره-کابل

این برنامه که در قریه باغهای ده نو مسجد بالا ولسوالی گلدره برگذار شد به تعداد 38 اقا و 40 خانم شرکت کرده بودن. برنامه از ساعت 9 صبح طبق آجندا شروع و تا ساعت 11 قبل از ظهر به مدت یک روز دوام یافت. در نخست اهداف پروژه و هدف از برگزاری این برنامه تشریح و اشتراک کننده گان به معرفی گرفته شد. سپس در مورد انتخابات ، قانون انتخابات ، رای دادن و مسولیت های مدنی ، اهمیت انتخابات و اشتراک خانم ها در روند انتخابات معلومات مفصل ارایه گردید

   .

در جریان این آموزش و بحث ها مردم دلچسپی و علاقه شان را به این موضوعات ابراز داشته و موضوعات ذیل را مطرح نمودند.

1 شکایات مردم قریه مذکور از خرید رای توسط کاندیدان هر یک اجمل رحمانی و خیر خواه.

2- مردم در انتخابات پارلمانی به صورت گسترده اشتراک نموده و از کارکرد کارمندان کمیسیون راضی بودند.

3- مردم محل از تریننگ آگاهی دهی انتخابات خوشحال بودند و وخواهان جلوگیری از خرید و فروش آرا توسط زورمندان از کمیسیون شدند.

  

  

  •    تلفن: 00 93 700 44 44 78
  •    ایمیل: info@dsawco.org
  •    آدرس:House #7- 1st St-BMC Alley- Karte 4- Kabul- Afghanistan

تیم ما