EN +93 700 44 44 78 info@dsawco.org

برنامه تعلیمات مدنی و آموزش رای دهندگان در قریه ده دک گلدره-کابل

.

این برنامه که در قریه ده دک ولسوالی گلدره برگذار شد به تعداد 40 خانم و 40 آقا شرکت کرده بودن. برنامه از ساعت 9 صبح طبق آجندا شروع و تا ساعت 11 قبل از ظهر به مدت یک روز دوام یافت. در نخست اهداف پروژه و هدف از برگزاری این برنامه تشریح و اشتراک کننده گان به معرفی گرفته شد. سپس در مورد انتخابات ، قانون انتخابات ، رای دادن و مسولیت های مدنی ، اهمیت انتخابات و اشتراک خانم ها در روند انتخابات معلومات مفصل ارایه گردید.

در جریان این آموزش و بحث ها مردم دلچسپی و علاقه شان را به این موضوعات ابراز داشته و موضوعات ذیل را مطرح نمودند.

  

  

1 برگزاری انتخابات شفاف و بدون تقلب در سایت مردانه و سایت زنانه.

2- اشتراک گسترده مردم اعم از مرد و زن در پای صندوق های رای.

3- یک انتخابات رضایت بخش در قریه مذکور برگزار گردیدن .

    

  •    تلفن: 00 93 700 44 44 78
  •    ایمیل: info@dsawco.org
  •    آدرس:House #7- 1st St-BMC Alley- Karte 4- Kabul- Afghanistan

تیم ما