EN +93 700 44 44 78 info@dsawco.org

برنامه تعلیمات مدنی و آموزش رای دهندگان در قریه قلعه فرهاد ولسوالی کلکان-کابل

این برنامه در قریه قلعه فرهاد  برگزار گردید به تعداد 40 خانم و 40 آقا شرکت کرده بودن از ساعت 9 صبح طبق آجندا شروع و تا ساعت 11 قبل از ظهر به مدت یک روز دوام یافت. در نخست اهداف پروژه و هدف از برگزاری این برنامه تشریح و اشتراک کننده گان به معرفی گرفته شد. سپس در مورد انتخابات ، قانون انتخابات ، رای دادن و مسولیت های مدنی ، اهمیت انتخابات و اشتراک خانم ها در روند انتخابات معلومات مفصل ارایه گردید

   .

در جریان این آموزش و بحث ها مردم دلچسپی و علاقه شان را به این موضوعات ابراز داشته و موضوعات ذیل را مطرح نمودند.

1-در انتخابات پارلمانی ملک ها و زور مندان از چندین تذکره به نام یک شخص استفاده میکردند.

2-زنان این قریه در انتخابات آینده رضایت نشان ندادند، به خاطر که وکلای  قبلی برای شان کار نکردند و بسیار از خود ضعف نشان دادند.

3- دستگاه بایومتریک در این منطقه خراب بوده و همه بدون بایومتریک رای دادند.

  

  •    تلفن: 00 93 700 44 44 78
  •    ایمیل: info@dsawco.org
  •    آدرس:House #7- 1st St-BMC Alley- Karte 4- Kabul- Afghanistan

تیم ما