EN +93 700 44 44 78 info@dsawco.org

برنامه تعلیمات مدنی و آموزش رای دهندگان در قریه عبادالله ولسوالی کلکان-کابل

 

. این برنامه در قریه عبادالله برگزار گردید که به تعداد 40خانم و 40 آقا در ان شرکت کرده بودن از ساعت 9 صبح طبق آجندا شروع و تا ساعت 11 قبل از ظهر به مدت یک روز دوام یافت. در نخست اهداف پروژه و هدف از برگزاری این برنامه تشریح و اشتراک کننده گان به معرفی گرفته شد. سپس در مورد انتخابات ، قانون انتخابات ، رای دادن و مسولیت های مدنی ، اهمیت انتخابات و اشتراک خانم ها در روند انتخابات معلومات مفصل ارایه گردید.

در جریان این آموزش و بحث ها مردم دلچسپی و علاقه شان را به این موضوعات ابراز داشته و موضوعات ذیل را مطرح نمودند.

 

1-درین قریه مردم از انتخابات پارلمانی کاملا راضی بودند بخاطریکه بسیار شفاف و منظم بوده استَٰ .

2- امنیت به طور جدی در ساحه فعال بوده است.

3- ومردم همه به طور ازادانه به کاندید مورد علاقه خود رای داده اند .

  .

  •    تلفن: 00 93 700 44 44 78
  •    ایمیل: info@dsawco.org
  •    آدرس:House #7- 1st St-BMC Alley- Karte 4- Kabul- Afghanistan

تیم ما