EN +93 700 44 44 78 info@dsawco.org

برنامه تعلیمات مدنی و آموزش رای دهندگان در قریه مشوانی ولسوالی کلکان-کابل

این برنامه که در قریه مشوانی به تعداد 35 آقا  و 40 خانم شرکت کرده بودن از ساعت 9 صبح طبق آجندا شروع و تا ساعت 11 قبل از ظهر به مدت یک روز دوام یافت. در نخست اهداف پروژه و هدف از برگزاری این برنامه تشریح و اشتراک کننده گان به معرفی گرفته شد. سپس در مورد انتخابات ، قانون انتخابات ، رای دادن و مسولیت های مدنی ، اهمیت انتخابات و اشتراک خانم ها در روند انتخابات معلومات مفصل ارایه گردید.

در جریان این آموزش و بحث ها مردم دلچسپی و علاقه شان را به این موضوعات ابراز داشته و موضوعات ذیل را مطرح نمودند.

  

1-   مردم محل گفت کمیسیون مستقل انتخابات باید اجازه  مصارف گزاف را برای هیچ کاندید ندهد بخاطرک زمینه تقلب بیشترفراهم می شود.

2- باید در رهبری کمیسون تغییرات آورد شود بخاطرکه برای مردم نشان داد که رهبری کمیسیون در پیشبرد امورناتوان است.

3- مردم گفتند که در این  قریه انتخابت به وجه احسن برگذارشد.

  

  

  •    تلفن: 00 93 700 44 44 78
  •    ایمیل: info@dsawco.org
  •    آدرس:House #7- 1st St-BMC Alley- Karte 4- Kabul- Afghanistan

تیم ما