EN +93 700 44 44 78 info@dsawco.org

برنامه تعلیمات مدنی و آموزش رای دهندگان در ناحیه 13 کابل قریه دواخانه

این برنامه که در ناحیه 13 قریه دواخانه برگذار شده بود 40 خانم  و 29 آقا شرکت کرده بودند  برنامه از ساعت 9 صبح طبق آجندا شروع و تا ساعت 11 قبل از ظهر به مدت یک روز دوام یافت. در نخست اهداف پروژه و هدف از برگزاری این برنامه تشریح و اشتراک کننده گان به معرفی گرفته شد. سپس در مورد انتخابات ، قانون انتخابات ، رای دادن و مسولیت های مدنی ، اهمیت انتخابات و اشتراک خانم ها در روند انتخابات معلومات مفصل ارایه گردید.

در جریان این آموزش و بحث ها مردم دلچسپی و علاقه شان را به این موضوعات ابراز داشته و موضوعات ذیل را مطرح نمودند

.  

 

1-مردم محل مذکور ابراز داشتند که در روز انتخابات مشکلات فراوان داشتند از جمله ، در روز اول رای دهی مرکز رایدهی شان در روز اول ساعت 2 بعد از ظهر باز شده و در محل شش هزار نفر ثبت نام کرده بودند دو محل رای دهی باز شده بوده ، بایمتریک خراب ، نام اکثر کس ها در فهرست رای دهندگان نبوده به همین دلایل خیلی از مردم از حق رای شان محروم شدند.

2- مردم محل خواستار برنامه های آگاهی دهی بیشتر در باره اتنخابات قبل از روز برگزاری انتخابات هستند به دلیل اینکه مردم معلومات کافی راجع به اهمیت انتخابات ندارند.

3- مردم محل از امنیت در روز رای  دهی شکایت داشتند ، بخاطر تهدیدات که وجود داشت بعضی ها نتوانستن تذکره خوده استیکر بزند و در روز رای دهی بخاطر نبود امنیت کافی خیلی ها از حق رای شان محروم شدند خواستار امنیت بیستر هستند

  

   .

  •    تلفن: 00 93 700 44 44 78
  •    ایمیل: info@dsawco.org
  •    آدرس:House #7- 1st St-BMC Alley- Karte 4- Kabul- Afghanistan

تیم ما