EN +93 700 44 44 78 info@dsawco.org

برنامه تعلیمات مدنی و آموزش رای دهندگان در قریه مغازه ناحیه 13 -کابل

این برنامه که در قریه مغازه  ناحیه 13 به تعداد 40  خانم و 30 آقا شرکت کرده بودن از ساعت 9 صبح طبق آجندا شروع و تا ساعت 11 قبل از ظهر به مدت یک روز دوام یافت. در نخست اهداف پروژه و هدف از برگزاری این برنامه تشریح و اشتراک کننده گان به معرفی گرفته شد. سپس در مورد انتخابات ، قانون انتخابات ، رای دادن و مسولیت های مدنی ، اهمیت انتخابات و اشتراک خانم ها در روند انتخابات معلومات مفصل ارایه گردید

 

   .

در جریان این آموزش و بحث ها مردم دلچسپی و علاقه شان را به این موضوعات ابراز داشته و موضوعات ذیل را مطرح نمودند

  • مردم محل می گویند بر علاوه این که معلومات در مورد انتخابات به مردم داده می شود باید در مورد دستگاه بایمتریک هم اکاهی داده شود.
  • مردم محل از امنیت در روز رای دهی شکایت داشتند ، بخاطر تهدیدات که وجود داشت بعضی ها نتوانستند تذکره خود را استیکر بزنند و در روز رای دهی بخاطر نبود امنیت کافی خیلی ها از حق رای شان محروم شدند و خواستار امنیت بیشتر هستند.
  • مردم می گویند که باید رهبری کمیسیون در انتخابات ابنده تغییر نماید
  •  
  •    .

  •    تلفن: 00 93 700 44 44 78
  •    ایمیل: info@dsawco.org
  •    آدرس:House #7- 1st St-BMC Alley- Karte 4- Kabul- Afghanistan

تیم ما