EN +93 700 44 44 78 info@dsawco.org

برنامه تعلیمات مدنی و آموزش رای دهندگان در قلع نو ناحیه 13-کابل

این برنامه که در قریه قلع نو ناحیه 13 به تعداد 46  خانم  و 47 آقا شرکت کرده بودن از ساعت 9 صبح طبق آجندا شروع و تا ساعت 11 قبل از ظهر به مدت یک روز دوام یافت. در نخست اهداف پروژه و هدف از برگزاری این برنامه تشریح و اشتراک کننده گان به معرفی گرفته شد. سپس در مورد انتخابات ، قانون انتخابات ، رای دادن و مسولیت های مدنی ، اهمیت انتخابات و اشتراک خانم ها در روند انتخابات معلومات مفصل ارایه گردید

 

   .

در جریان این آموزش و بحث ها مردم دلچسپی و علاقه شان را به این موضوعات ابراز داشته و موضوعات ذیل را مطرح نمودند

  • مردم محل می گویند که در انتخابات پارلمانی این دوره تعداد ناظران کاندیدان بسیار زیاد بوده و باعث بی نظمی های زیاد گردیده بود.
  • مردم می گویند که باید در محل های رای دهی مردم از بردن گوشی های کمره دار خود داری نمایند .
  • درین قریه ساحه های انتخاباتی روز اول کاملا بسته بوده و روز دوم هم بسیار ناوقت شروع .گردیده و خانم ها بخاطر ناوقت بودن نتوانستند که از حق رای خود استفاده نمایند
  • .

  •    تلفن: 00 93 700 44 44 78
  •    ایمیل: info@dsawco.org
  •    آدرس:House #7- 1st St-BMC Alley- Karte 4- Kabul- Afghanistan

تیم ما