EN +93 700 44 44 78 info@dsawco.org

برنامه تعلیمات مدنی و آموزش رای دهندگان در قریه قلع قاضی ناحیه 13-کابل

. این برنامه در ناحیه ۱۳ قریه قلعه قاضی که در  ان 40  خانم و 55 آقا شرکت کرده بودند از ساعت 9 صبح طبق آجندا شروع و تا ساعت 11 قبل از ظهر به مدت یک روز دوام یافت. در نخست اهداف پروژه و هدف از برگزاری این برنامه تشریح و اشتراک کننده گان به معرفی گرفته شد. سپس در مورد انتخابات ، قانون انتخابات ، رای دادن و مسولیت های مدنی ، اهمیت انتخابات و اشتراک خانم ها در روند انتخابات معلومات مفصل ارایه گردید.

در جریان این آموزش و بحث ها مردم دلچسپی و علاقه شان را به این موضوعات ابراز داشته و موضوعات ذیل را مطرح نمودند

  

1-مردم این قریه میگویند در ساحاتیکه رای داده اند تعداد ناظران از رای دهندگان بیشتر بوده و ساحه را برای رای دهندگان بسیار شلوغ کرده بودند و حتی انها نزد رای دهندگان بیسواد رفته و از طریق انها به کاندیدان مورد نظر خود رای داده اند .

2-مردم می گویند ساحات رای دهی شان در روز انتخابات کاملا بسته بوده و روز دوم هم ناتوقت شروع گردید ه است و مردم هم به دلیل اینکه ساحه باز نشده پراگنده شده اند و تعدادی از انها رای نداده اند.

3-مردم ابراز دارند که اگر در انتخابات اینده  باز هم این قسم بی نظمی باشد هرگز به پای صندوق های رای دهی نخواهیم رفت

  

  .

  •    تلفن: 00 93 700 44 44 78
  •    ایمیل: info@dsawco.org
  •    آدرس:House #7- 1st St-BMC Alley- Karte 4- Kabul- Afghanistan

تیم ما