EN +93 700 44 44 78 info@dsawco.org

برنامه یازدهم “گفتمان اجتماعی در شهرک اتفاق ناحیه سیزدهم”

به تاریخ 10 جولای برنامه یازدهم “گفتمان اجتماعی” با اشتراک 30 مرد در شهرک اتفاق ناحیه سیزدهم برگزار شد. در این جلسه ابتدا در مورد شیوه های دادخواهی و هدف از گفتمان اجتماعی برای اشتراک کننده گان توضیح داده شد. سپس با بحث گروهی در مورد مشکلات و چالش های قریه صحبت شد که خلاصه مشکلات قریه به صورت زیر لیست شد

  

   .

  • نبود تعمیر مکتب
  • نبود کلنیک صحی
  • نداشتن آب آشامیدنی صحی
  • سرقت های شبانه روزی
  • عدم تشکیل کافی معلمین برای مکتب فیض محمد کاتب
  • نبود کورس سواد آموزی

بعد از گفتگو و لیست تمامی مشکلات مردم پیشنهاد داشتند تا این موضوع از طریق نهاد های مربوطه حل گردد.

مخصوصا نبود تعمیر مکتب، نبود کلنیک صحی و کمبود تشکیل معلمین برای مکتب فیض محمد کاتب از جمله مشکلات عمده این این منطقه بود که آنها خواستار حل آن از طریق ارگان های مربوطه شدند.

موسسه با توجه به نظریات همه اشتراک کننده ها مشکلات موارد مهم آنرا یادداشت نموده تا با گروپ دادخواهی مورد پیگیری قرار دهد.

  •    تلفن: 00 93 700 44 44 78
  •    ایمیل: info@dsawco.org
  •    آدرس:House #7- 1st St-BMC Alley- Karte 4- Kabul- Afghanistan

تیم ما