EN +93 700 44 44 78 info@dsawco.org

بیست و سومین و بیست و چهارمین برنامه از سلسه برنامه های آموزش های مدنی در “شهرک عرفانی” ناحیه هژدهم

بیست و سومین و بیست و چهارمین برنامه از سلسه برنامه های آموزش های مدنی در “شهرک عرفانی” ناحیه هژدهم برای 60 نفر اشتراک کننده زن و مرد در صنف های جداگانه برگزار شد.

این برنامه از ساعت 8:30 صبح طبق آجندا شروع و تا ساعت 3 عصر به مدت یک روز دوام یافت. در نخست اهداف پروژه و هدف از برگزاری این برنامه تشریح و اشتراک کننده گان به معرفی گرفته شد. سپس در مورد تاریخ افغانستان، مردم سالاری، انتخابات، جامعه مدنی، حقوق بشر، قاچاق انسان و آزار و اذیت جنسی مطابق با موضوعات دستنامه آموزشی معلومات مفصل ارایه گردید و نیز نظرات اشتراک کننده نسبت به هر موضوع شنیده شد.

در جریان این آموزش و بحث ها در بخش اشتراک کننده های مرد موضوعات مطرح شده به بحث گرفته شد که خلاصه نظریات و تجارب شان به شرح زیر است

  

   .

 1. دموکراسی و قانون گرایی را بهترین نظام دانستند که در سایه آن همه می تواند به حق و حقوق خود دست یابد.
 2. انتخابات به عنوان یکی از اصول و ارزش های دموکراسی باید به صورت درست و بدون تقلب و اشتباه برگزار گردد.
 3. جامعه مدنی در سالهای گذشته رشد زیادی داشته که توانسته صدای مردم را به گوش دولت برساند و دولت را متوجه نارسایی های آن بکند. ما خواهان تقویت بیشتر جامعه مدنی هستیم.
 4. برای از بین بردن آزار و اذیت جنسی لازم است اقشار مختلف جامعه بسیج شوند. اما نقش دولت برای آگاهی دهی و تطبیق قوانین سختگیرانه در این مورد مهمتر است.
 5. قاچاق انسان یک مشکل جهانی است که نیازمند مبارزه مشترک می باشد
 6. .

همچنان زنان نیز چهار موضوع زیر را در بحث ها و تجارب شان مطرح نمودند

 

  .

 1. حقوق بشر یعنی دفاع از حقوق زنان در سایه حقوق بشر زنان مبتوانند به حقوق شان برسند.
 2. کار نهاد های مدنی قابل قدر است و در این ناحیه یک گروپ از مردان برای رسیده گی به مشکلات مردم کار میکنند.
 3. پایین بودن سطح سواد در کشور باعث شده است که مردم و بخصوص زنان بیشتر مورد آزار و ازیت قرار بیگیرند.
 4. نا امنی و بیکاری دو عامل مهم در قاچاق انسان است. در کنار آن نا آگاهی مردم، موجودیت باند های قاچاق و موارد دیگر نیز در این امر دخیل است.

در اخیر جلسه بحث ها و نظریات اشتراک کننده گان با جمع بندی و نتیجه گیری به پایان رسید.

 •    تلفن: 00 93 700 44 44 78
 •    ایمیل: info@dsawco.org
 •    آدرس:House #7- 1st St-BMC Alley- Karte 4- Kabul- Afghanistan

تیم ما