EN +93 700 44 44 78 info@dsawco.org

بیست و چهارمین برنامه تعلیمات مدنی و گفتمان اجتماعی ناحیه ششم سریکاریز ابولفضل

در برنامه ایی که در سرکاریز  برگذار شد 60 اشتراک کننده شرکت داشتند که30 نفر را آقایان و 30 نفر را  خانم ها  تشکیل میداد که این برنامه در تکیه خانه سجادیه در سرکاریز  برگزار شد. برنامه طبق اجندا شروع شد و در قسمت اول در مورد تاریخ افغانستان ، مردم سالاری ، انتخابات ، قاچاق انسان و آزار اذیت جنسی معلومات ارائه شد   و مردم نظریات خود را در رابطه به دولت چنین گفتند :

  • دموکراسی باید در افغانستان یک رواج گردد.
  • همیشه پیش از انتخابات باید برای مردم در مورد کاندیدها معلومات داده شود.
  • قاچاق انسان یک مشکل کلان در سطح افغانستان است.
  • از موضوع آزار و اذیت جنسی مخصوصاّ خانم ها در افغانستان متضررهستند.

روز دوم گفتمان اجتماعی برگزار شد

ابتدا مردم مشکلات خود را باز گو کردند

1-ازدیاد کثافات

2-خراب بودن سرک ها و کوچه ها

3-نبود امنیت

4-نبود کودکستان دولتی

5-بلند بودن قیمت گروی و کرایه خانه ها

مشکل اساسی ازدیاد کثافات در قریه شناسایی شد

مردم شاروالی و مردم محل را مسئول دانستند و گفتند که وزارت و ارگانهای مربوطه در این قسمت هیچگونه راهکاری را ارایه ننموده و توجه به مشکلات ما مردم ندارند. و در آخر گروه دادخواهی تشکیل شد تا پیگیر برای حل مشکل خود باشند.

CE24 (1)    CE24 (2)

CE24 (4)    CD24 (1)

CD24 (2)    CD24 (3)

CD24 (4)

  •    تلفن: 00 93 700 44 44 78
  •    ایمیل: info@dsawco.org
  •    آدرس:House #7- 1st St-BMC Alley- Karte 4- Kabul- Afghanistan

تیم ما