EN +93 700 44 44 78 info@dsawco.org

هفدهمین برنامه مشارکت مدنی و گفتمان اجتماعی قریه دولت زیی شکردره

 در برنامه ایی که در قریه دولت زیی برگذار شد 30 اشتراک کننده شرکت داشتند که همه آنها را آقایان تشکیل میداد که این برنامه در مسجد دولت زیی  برگزار شد. برنامه طبق اجندا شروع شد و در قسمت اول در مورد تاریخ افغانستان ، مردم سالاری و قوه اجرائیه ٰ، قوه مقننه ؛ قوه قضاییه معلومات ارائه شد   و مردم نظریات خود را در رابطه به دولت چنین گفتند

 • مردم سالاری به نظر ما زور سالاری است
 • ما بارها اعتماد کردیم به وکلا اما بازهم یک شخص فاسد برامد
 • دولت در قریه جات وجود ندارد هرکس که زور داشت دولت است
 • ما مردم به حکومت بی اعتماد شدیم
 • ما از جامعه مدنی راضی هستیم که برای مردم عام کار میکنند

روز دوم گفتمان اجتماعی برگزار شد

ابتدا مردم مشکلات خود را باز گو کردند

 • نبود برق در قریه
 • خراب بودن سرک ها و کوچه ها
 • نبود کلینیک صحی
 • کمبود ادویه جات زراعتی
 • نبود آب آشامیدنی صحی
 • خراب بودن جوی ها و کاریزک ها
 • افزایش معتادین در قریه
 • نبود لیسه در قریه
 • افزایش بیکاری

بعد از آن 5 مشکل اساسی شناسایی شد

 • کمبود ادویه جات زراعتی
 • خراب بودن سرک ها و کوچه ها
 • نبود برق در قریه
 • نبود آّب آشامیدنی
 • خراب بودن کاریزک ها

 

مشکل اساسی و عمده خراب بودن کاریزک ها و کمبود آب در قریه شناخته شد و وزارت انکشاف دهات  را مسئول دانسته و مردم نیز در زمینه همکاری میکنند

در آخر موسسه یک گروپ دادخواهی دونفره تشکیل داد و یک عریضه تحت عنوانی وزارت انکشاف دهات نوشتند تا مشکلشان پیگیری شود

CE17 (1)    CE17 (3)

CE17 (4)    CD17 (1)

CD17 (2)    CD17 (3)

CD17 (4)

 •    تلفن: 00 93 700 44 44 78
 •    ایمیل: info@dsawco.org
 •    آدرس:House #7- 1st St-BMC Alley- Karte 4- Kabul- Afghanistan

تیم ما