EN +93 700 44 44 78 info@dsawco.org

گزارش مختصری از جریان تحقیق “خشونت علیه زنان در رسانه ها و از طریق رسانه ها”- ولایت هرات

تحقیق “خشونت علیه زنان در رسانه ها و از طریق رسانه ها” که در سه ولایت کابل، هرات و مزار شریف از طریق پروژه پروموت مشارکت توسط موسسه انکشاف و حمایت از زنان و کودکان افغان صورت می گیرد، به صورت مصاحبه ها و برگزاری جلسه فوکس گروپ انجام می شود. به همین منظور مصاحبه ها و برگزاری جلسه فوکس گروپ از تاریخ هشتم جون سال روان میلادی الی پانزدهم جون در شهر هرات برگزار گردید. مصاحبه ها مجموعا با 20 نفر بوده که شامل ده مصاحبه با کارمندان زنان در رسانه ها و فعالین حقوق زن، ده  مصاحبه با مردان که پنج کارمند و مسولین رسانه ها و پنج شهروند عادی به شمول مردان فعال در بخش حقوق زن بوده است.

این مصاحبه ها برای تکمیل تحقیق و به هدف بررسی نقش رسانه ها در اعمال و کاهش خشونت علیه زنان صورت می گیرد. که با مطالعه دقیق و عمیق از وضعیت زنان در جوامع مورد هدف و نیز تاثیر گزاری رسانه ها در افزایش و کاهش خشونت علیه زنان برای ارایه راهکار مناسب با استفاده از اطلاعات و تجربه های بدست آمده از افراد می باشد.

 

بعد از انجام مصاحبه ها جلسه فوکس گروپ هرات به تاریخ پانزدهم ماه جون با حضور یازده اشتراک کننده از فعالین نهادهای مدنی و حقوق زنان، نماینده های پروژه مشارکت، مسولین نهادهای مدافع رسانه ها، خبرنگاران و مسولین رسانه ها و نماینده گان ریاست اطلاعات و فرهنگ و ریاست امور زنان ولایت هرات در موسسه نی برگزار شد.

در این جلسه دو نیم ساعته ضمن آگاهی و معلومات در مورد پروژه پروموت، موسسه انکشاف و حمایت از زنان و کودکان افغان و هدف تحقیق روی موضوعات چگونگی ترویج خشونت علیه زنان از طریق رسانه ها، نوعیت خشونت های اعمال شده از طریق رسانه، چگونگی تاثیر گزاری برنامه های رسانه ای در جامعه، خشونت علیه زنان در محیط کاری رسانه ها، علت ها و پیامدهای آن بحث صورت گرفت.

در اخیر این این جلسه پیشنهادات اعضای جلسه در مورد بهتر شدن وضعیت برنامه ها، مبارزه علیه خشونت از طریق رسانه ها و چگونگی دادخواهی در این مورد دریافت گردید. موارد پیشنهادی شامل بهتر شدن برنامه ها، نظارت از پالیسی و نشر برنامه های رسانه ها مخصوصا برنامه های که در مورد زنان اثر گزار است، زمینه سازی برای دادن نقش مدیریتی به زنان، مسلکی سازی برنامه ریزان رسانه ای، ازدیاد برنامه های که در راستای کاهش و محو خشونت علیه زنان باشد، ایجاد گروه دادخواهی برای تخلفات رسانه ای، نظارت ارگان های دولتی بر کیفیت محتوای برنامه ها و استخدام کارمندان مسلکی در رسانه ها بود.

در اخیر جلسه نتیجه گیری از بحث ها، نظریات و پیشنهادات شرکت کننده گان جلسه صورت گرفت که در مجموع سه برنامه سریال ها، برنامه های طنزی و برنامه های دینی که مجریان آن اگاهی درست از دین ندارند با بیشترین تاثیر گزاری خشونت علیه زنان لیست گردید.

  

  

  

  •    تلفن: 00 93 700 44 44 78
  •    ایمیل: info@dsawco.org
  •    آدرس:House #7- 1st St-BMC Alley- Karte 4- Kabul- Afghanistan

تیم ما