EN +93 700 44 44 78 info@dsawco.org

برنامه تعلیمات مدنی و آموزش رای دهندگان در قریه شاه میر ولسوالی گلدره-کابل

این برنامه که در قریه شاه میر ولسوالی گلدره برگذار شد به تعداد 40 خانم و 50 آقا شرکت کرده بودن. برنامه از ساعت 9 صبح طبق آجندا شروع و تا ساعت 11 قبل از ظهر به مدت یک روز دوام یافت. در نخست اهداف پروژه و هدف از برگزاری این برنامه تشریح و اشتراک کننده گان به معرفی گرفته شد. سپس در مورد انتخابات ، قانون انتخابات ، رای دادن و مسولیت های مدنی ، اهمیت انتخابات و اشتراک خانم ها در روند انتخابات معلومات مفصل ارایه گردید

   .

در جریان این آموزش و بحث ها مردم دلچسپی و علاقه شان را به این موضوعات ابراز داشته و موضوعات ذیل را مطرح نمودند

  • شکایات مردم از خرید و فروش رای در زمان کمپاین های انتخاباتی در قریه مذکور آنها می گفتند کاندیدان پول دار به مردم پول توزیع می کردند .
  • مردم این قریه پیشنهاد داشتند که انتخابات باید یک دوره ی باشد یعنی هر فرد حق یک دور وکیل شدن و رییس جمهور شدن را داشته باشند.
  • مردم از وعده های دروغین کانیدان و وکلای این ولسوالی شکایت داشتند که در زمان کمپاین وعده میدهند و بعد از آن مردم را فراموش می کنند.

  

  

  •    تلفن: 00 93 700 44 44 78
  •    ایمیل: info@dsawco.org
  •    آدرس:House #7- 1st St-BMC Alley- Karte 4- Kabul- Afghanistan

تیم ما