EN +93 700 44 44 78 info@dsawco.org

برنامه تعلیمات مدنی و آموزش رای دهندگان در قریه شهرک رسول اکرم ناحیه 13-کابل

. این برنامه در ناحیه 13 قریه شهرک رسول اکرم 36خانم و 32 آقا در ان شرکت کرده بودن از ساعت 9 صبح طبق آجندا شروع و تا ساعت 11 قبل از ظهر به مدت یک روز دوام یافت. در نخست اهداف پروژه و هدف از برگزاری این برنامه تشریح و اشتراک کننده گان به معرفی گرفته شد. سپس در مورد انتخابات ، قانون انتخابات ، رای دادن و مسولیت های مدنی ، اهمیت انتخابات و اشتراک خانم ها در روند انتخابات معلومات مفصل ارایه گردید

 

 .

در جریان این آموزش و بحث ها مردم دلچسپی و علاقه شان را به این موضوعات ابراز داشته و موضوعات ذیل را مطرح نمودند.

1- مردم در انتخابات پارلمانی ابن دوره کاملا بی باور شده اند به خاطریکه می گویند هیج  شفافیتی نداشته و تقلب زیاد صورت گرفته است.

2- مردم ابراز دارند کاندیدی که ما به او رای داده ایم رای زیاد داشت اما کامیاب نشده چراکه تمام قریه ازاو حمایت کردیم و به او رای دادیم یعنی رای ها از طرف کمیسیون   به کاندیدان دیگر فروخته شده اند .

3-مردم میگویند که اگر کاندیدی که ما به او رای دادیم کامیاب نشود در انتخابات ریاست جمهوری رای نخواهیم داد.

 

 

  •    تلفن: 00 93 700 44 44 78
  •    ایمیل: info@dsawco.org
  •    آدرس:House #7- 1st St-BMC Alley- Karte 4- Kabul- Afghanistan

تیم ما