EN +93 700 44 44 78 info@dsawco.org

برنامه تعلیمات مدنی و آموزش رای دهندگان در قریه ملک آقا ولسوالی گلدره-کابل

این برنامه که در قریه ملک آقا ولسوالی گلدره برگذار شد به تعداد 40 آقا و 40 خانم شرکت کرده بودن. برنامه از ساعت 9 صبح طبق آجندا شروع و تا ساعت 11 قبل از ظهر به مدت یک روز دوام یافت. در نخست اهداف پروژه و هدف از برگزاری این برنامه تشریح و اشتراک کننده گان به معرفی گرفته شد. سپس در مورد انتخابات ، قانون انتخابات ، رای دادن و مسولیت های مدنی ، اهمیت انتخابات و اشتراک خانم ها در روند انتخابات معلومات مفصل ارایه گردید

  .

در جریان این آموزش و بحث ها مردم دلچسپی و علاقه شان را به این موضوعات ابراز داشته و موضوعات ذیل را مطرح نمودند .

1-تعداد از بانوان در این قریه اختیار رای خود شان را نداشتند زیرا به امر شوهر شان به کاندیدای دلخواه شوهرش رای میدادند.

2- و مردان این قریه از رای دادنشان بسیار راضی بودند ،چون هرکس به دلخواه خود رای داده و کسی انها را مجبور به رای اجباری نکرده است.

3- و مردم شفافیت بیشتر را در  انتخابات اینده پیشنهاد می نمایند.

 

  

  •    تلفن: 00 93 700 44 44 78
  •    ایمیل: info@dsawco.org
  •    آدرس:House #7- 1st St-BMC Alley- Karte 4- Kabul- Afghanistan

تیم ما